elugy logo

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
7
Dátum : 2018. február 7.
8
9
10
11
12
14
Dátum : 2018. február 14.
15
16
17
18
19
21
Dátum : 2018. február 21.
22
23
24
25
26
28
Dátum : 2018. február 28.

Megszűnt a védőnői ellátásról való lemondás lehetősége

Tájékoztatás jogszabályváltozásról :


2017. január 1-én hatályba léptek azok a jogszabály módosítások, melyek alapján a szülők nem tagadhatják meg gyermeküktől a védőnői ellátást.

A szülőknek eddig is kötelessége volt a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel, továbbá a hatóságokkal együttműködni. [1997. évi XXXI. törvény 12.§ (4)] Így a védőnővel, annak feladatai során a várandós és gyermekágyas anyának, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú szülőjének a gyermek egészséges fejlődése érdekében együttműködési kötelezettsége van. [2015. évi CXXIII. törvény 13. § (5) ]

Az idei évtő hatályba lépett rendelkezés szerint azonban a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú esetén a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a védőnői egészségügyi szolgáltatás nem utasítható vissza. [1997. évi CLIV. törvény 21.§ (1a)]
Ennek megfelelően egyéb jelzés hiányában is súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket gondozó szülő, más törvényes képviselő megtagadja az együttműködést az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatóval – háziorvossal, házi gyermekorvossal, védőnővel - ami hatósági eljárást von maga után. [1997. évi XXXI. törvény 130/A.§ (3)]Emellett a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, 0–18 év közötti szűrővizsgálatok kötelezőek. A szűrővizsgálatra kötelezett kiskorú személy részvételéről a szűrővizsgálaton a gyermek szülője köteles gondoskodni Ha e kötelezettségének a gyermek szülője nem tesz eleget, az egészségügyi államigazgatási szerv a szűrővizsgálatot határozattal elrendeli. A szűrővizsgálatot elrendelő határozat – közegészségügyi vagy járványügyi okból – fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható. Az egészségügyi államigazgatási szerv a határozatot megküldi a család- és gyermekjóléti központnak, valamint a gyámhatóságnak. [1997. évi CLIV. törvény 81. § (3)]


Az ellátás során a területi védőnő feladata:

A törvényes képviselővel előzetesen egyeztetett gondozási terv alapján a családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése, továbbá a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és szocializációjának segítése, valamint a gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása. [49/2004. (V.21.) ESzCM rendelet 3. § da) ]

A gyermeki jogok nemzetközi chartájában foglalt, hogy minden gyermeknek joga van az egészségre, a minél jobb egészségügyi ellátásra. A gyermek-egészségügyi ellátás egyik eleme az egészséges és biztonságos gyermekkor megteremtése érdekében megtett lépéseknek.

Közös célunk, hogy minél több egészséges gyermek szülessen, és gyermekeink jó egészségben nőjenek fel, váljanak felnőtté. Tegyünk közösen ezért!

Somogy Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály