H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
6
Dátum : 2017. szeptember 6.
7
8
9
10
11
13
Dátum : 2017. szeptember 13.
14
15
17
20
Dátum : 2017. szeptember 20.
21
22
23
24
25
27
Dátum : 2017. szeptember 27.
28
29

Tájékoztató: Víziközmű-csatlakozásról

Tisztelt Lakosság!

A Felhasználók terheinek mérséklését célzó kormányzati intézkedésekkel összhangban a többségi állami tulajdonú Dunántúli Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DRV Zrt.) 2017. július 1-jétől szolgáltatásának egyes feladatait térítésmentesen látja el a közműcsatlakozások során.

Összhangban a vonatkozó jogszabályi előírásokkal, a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték új bekötése esetén díjmentessé vált:

> az igénybejelentés elbírálása,
> a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás,
> rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra és a bekötési vízmérőóra felszerelése,
> a nyomáspróba.

 

Fentieken túl nem kell megfizetni a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást sem.

Egyéb információk: a térítésmentes szolgáltatások közé kizárólag a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben konkrétan felsorolt – a fentiekben is nevesített - szolgáltatások tartoznak.

A Társaság ennek megfelelően módosított Árterve részletesen tartalmazza a továbbra is díjköteles tevékenységek körét és díját, mely megtekinthető honlapunkon (www.drv.hu/dijak).

A fent megnevezett jogszabályi mentesség kizárólag a 2017. július 1. után létrejövő új bekötésekre vonatkozik, mellékvízmérővel történő csatlakozásokra nem. A kedvezmény nemcsak újépítésű ingatlanokra érvényesíthető, hanem lakóingatlan és üzlethelyiség átalakításakor is igénybe vehető.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Felhasználókat, hogy az ivóvíz-bekötővezeték fővezetékre történő rákötését kizárólag a víziközmű-szolgáltató végezheti, díjköteles eljárás keretében.

A Felhasználók elégedettségének növelése érdekében az esetleges jogorvoslati eljárások is díjmentessé váltak, és a szolgáltatói szemlélet erősítése céljából jelentősen csökkentek a közmű-csatlakozással összefüggő ügyintézési határidők.

A témával kapcsolatos további kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésre a honlapunkon található információkkal (www.drv.hu), illetve a társasági telefonszámokon.

 

Dr. Nagy Gábor sk.
jegyző