Munkalehetőségek

Álláslehetőség: Informatikus

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal informatikus

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8676 Karád, Attila utca 31.

Ellátandó feladatok:

A közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat intézményeiben használt számítástechnikai, informatikai eszközök működőképességének biztosítása, zavartalan hivatali, valamint intézményi feladatellátáshoz szükséges állapot fenntartása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

informatikai feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középfokú képesítés, középiskolai informatikai végzettség, vagy középiskolai végzettség és informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítés ,
 •       Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 •       ECDL
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat- tételi eljárás lefolytatását.
 •       szakmai önéletrajz
 •       Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanusító okiratok másolata.
 •       hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló nyomtatvány
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •       motivációs levél
 •       összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87 §. szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Gábor nyújt, a 06 30 907 9898 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Karádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8676 Karád, Attila utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1668/2017. , valamint a munkakör megnevezését: informatikus.
 •       Személyesen: dr. Nagy Gábor , Somogy megye, 8676 Karád, Attila utca 31. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.