Látnivalók

Római Katolikus műemléktemplom

Karád Templom Külső

 

Karád központjában, a régi temetődombon fekszik, keletelt.
Alapkövét 1742-ben Acsády P. Ádám veszprémi püspök rakta le.Ezt megelőzően készült el a szentély és a sekrestye egy része.

 

Külső:

A barokk templom háromhajós, egytornyú. 

Az 1749-ben épült szintén barokk stílusú, lekerekített szélű, pilaszterekkel szegélyezett torony a nyugati homlokzat elé ugrik. Testét a templomhajó ereszvonalában 

egy övpárkány tagolja.

Alján valamikor mindhárom oldalon félköríves záródású nyílás volt, amelyek közül kettőt befalaztak, mára csak a nyugati oldali maradt meg. Mindhármat az oldalaik mellé helyezett félpillérek teszik hangsúlyossá. A torony nyugati oldalán három, az északi és déli oldalon kettő, a keletin pedig egy félköríves záródású,

A főhajó a két, 1861-ben épült két oldalhajó félnyeregtetős tömege fölé emelkedik. A szentély sokszög záródású. A főhajót és a mellékhajót pilaszterek tagolják. A templom oldalbejárata a déli mellékhajó közepén található. A főhajó ablakai félköríves, a mellékhajó ablakai pedig egyenes záródásúak. Mindegyiket keret övezi. keretes ablak van. A torony övpárkánya fölött három 

Karád Templom Belső

oldalon egy-egy félköríves ablak, legfelül körben négy félköríves záródású harangablak 

hiányzik. A tornyot párnásan tagolt nyolcélű bádogsisak zárja le.látható. A főpárkány órakeretes. Az óra 

Belső:

A főhajó fölött jelenleg műpala, a mellékhajók fölött pedig fémlemez fedés van. (A padlástérben fellelt fazsindely maradványok is az épület eredeti -fazsindely héjjalására- utalnak.

A főhajóban toszkán tagozatrendszerre emlékeztető kompozícióval kialakított oszlopfők 

találhatókA templom boltozott. A főhajó fiókos, hevederes dongával a kétszintes mellékhajó mindkét szinten csehsüveg boltozattal záródik.  Gamás-Karád Római Katolikus Plébánia honlapja.

 

 

Tájház
Tájház Karád
A Tájház Attila u.12.sz.alatt található.Az épület a 19.század végén épült és most is őrzi eredeti formáját.

A tornácos épületben a hajdani otthonok berendezési tárgyai, tányérok, korsók, használati eszközök, népművészeti alkotások, népviseletek láthatók. Külön hangsúlyt kap a világszerte ismert karádi hímzés.

Az épület teljes felújitása és a bemutatott anyagok restaurálása 2002 évben fejeződött be és ezáltal újra látogatható.
Március 1. - Október 31. Kedd - Vasárnap 10.00 -12.00 és 14.00 - 16.00
A tájház nyitva tartáson kívül előzetes megbeszélés alapján is látogatható. Karád Tájház Külső(84) 570-900

 

 

Kopácsy kúria

A Kopácsy Kúria az 1890-es években épült,klasszicista stílusban.Kopácsy Kúria KarádA Kopácsy család tulajdona volt.Régebben itt volt a jegyzőség.

Műemléki védettség alatt álló épület.

Régi Óvoda


A Régi Óvoda épülete a Kossuth Lajos utca 2. szám alatt található. Az épület 1804 körül épült. 

Régi Óvoda Épülete Karád

A Veszprémi Püspökség építette és egyben tulajdonos is volt. Az épületben felhasznált téglákat a leventék égették a helyi téglaégetőben. Az épület észak-déli szárnya cseh-süveg boltozatos,a kelet-nyugati szárny stukatúrozott, gerenda födémmel, kettős cserépfedéssel.

 

 

 

 

 

 

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Gárdonyi Géza Általános Iskola KarádA klasszicista formáját ma is őrző földszintes iskolaépület falán két emléktábla is olvasható. A korábbi, 1924-ben avatott tábla 

falusi emberekről.Gárdonyi Géza írónak állít emléket, aki — még mint Ziegler Géza — itt kezdte tanítói pályafutását 1882-ben. Később írásaiban kissé keserűen, csalódottan örökítette meg ezt az időszakot. Az én falum című novelláskötete a karádi, nem éppen felhőtlenül boldog éveket, anyagi nyomorúságát idézi, ugyanakkor felejthetetlen képet rajzolt benne a környezetről és a 

A másik emléktábla Kodály Zoltánt idézi, aki 1933 és 1938 között több alkalommal is járt a községben. Ide, az iskola épületébe hívta össze Happ József tanító az énekelni szerető falusiakat, s Kodály népdalokat gyűjtött tőlük. Happ József hamarosan Budapesti lakásán kereste fel Kodályt, s felkérte, hogy a gyűjtött dalokból állítson össze egy csokrot a falu fennállásának 1934-ben ünnepelt 800. évfordulójára. Így született meg Kodály nevezetes férfikari műve, a Karádi nóták – Karád 800 éves évfordulójának ünnepére, amellyel halhatatlanná tette a falu nevét.

1956-os emlékmű
1956-os szobor

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60 évfordulójára pályázati forrásból készült a szobor, mely Horváth Béres János kaposszerdahelyi faszobrász alkotása.
Hősök Szobra


A község központjában áll az I. világháborúban meghalt karádi hősök emlékére

.
Hősök Szobra KarádII. Világháborús emlékmű

A II. világháborúban meghalt karádi hősök emlékére.

II. Világháborús Emlékmű

 

 

 

 

 

 

 Karád az Országos Katalógus honlapján: Itt nézhető meg!

http://orszagoskatalogus.hu/kereses.php?county=karád&page=1